YSK’dan açıklama: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez

0

YSK, ‘Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez. Yüksek Seçim Kurulu, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz.’ açıklamasında bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) yapılan açıklamada,  hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve  itibarsızlaştırılmasının kabul edilemeyeceği belirtilerek, “Yüksek Seçim Kurulu,  baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin  görevini yapmaya devam edecektir. Bu nitelik ve ağırlıkta olan söz ve  davranışları reddediyor ve şiddetle kınıyoruz.” denildi.

YSK’den yapılan açıklamada, 31 Mart 2019’da yapılan İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019’da verilen kararla iptal  edilmesi sonrasında, Kurulun, YSK üyelerini hedef alan söylemleri değerlendirmek  üzere toplandığı ve oy birliğiyle açıklama yapmaya gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yetki, görev ve sorumluluğunu Anayasadan alan YSK’nin,  Anayasa ve kanunlar ile bunlara uygun düzenlediği genelgelerle, 31 Mart 2019  Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nin düzen içinde ve dürüstlükle  yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yaptığı ifade edildi.

Kurulun söz konusu seçimlerin sonucunda olağan ve olağanüstü itiraz  süreçleri ile önüne gelen yüzlerce dosyayı inceleyip Anayasa ve kanunlara uygun  olarak karara bağlayarak neticelendirdiği aktarılan açıklamada, bu süreçte itiraz  mercii olarak yargılama faaliyetlerinde bulunulduğundan eleştiri sınırlarını aşan  açıklama ve beyanlara cevap verilmediğine işaret edildi.

Kuruldan yapılan açıklamada şunları kaydetti:

“Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline  dair kararın açıklanmasından sonra, 7 Mayıs Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM çatısı altında yaptığı açıklamada, Kurul  üyelerine tehdit, hakaret içeren beyanlarda ve gerçek dışı itham, isnat ve  iftiralarda bulunmuş, bazı kurul üyelerini isimlerini okumak suretiyle yuhalatmış  ve hedef göstermiştir.

 

Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı  dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı  organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz. Kuşkusuz tüm yüksek mahkeme  kararları gibi, Yüksek Seçim Kurulu kararları da hukuki açıdan tartışılabilir ve  eleştirilebilir. Hukuki çerçevedeki bu tartışma ve eleştiriler hukuka katkı  sağlayacağı için yararladır. Ancak hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle  kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez.

Bu itibarla, tahammül sınırlarını aşan, içeriği kişilik haklarına  açıkça saldırı ve suç oluşturan, kişileri hedef gösteren, kurumları ve seçim  sistemini itibarsızlaştırma amacı güden ve bu suretle vatandaşların adalete ve  demokrasiye olan inancını sarsan itham ve söylemlerden, sorumlu her vatandaş gibi  kaçınılması gerekir. Anayasa’nın 79. maddesine göre, Yargıtay ve Danıştay genel  kurullarının kendi üyeleri arasından, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gizli  oyla seçilen meslek mensuplarından oluşan YSK, geçmişte olduğu gibi bugün de  seçimlerin dürüstlük içinde yapılmasını temin etmek için, bağımsızlık ve  tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit  kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Bu nitelik ve  ağırlıkta olan söz ve davranışları reddediyor ve şiddetle kınıyoruz.”