Taşeron İşçilerin Kadro Başvuru Tarihi

24

Taşeron işçilerin kadro başvuruları için tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alt işveren işçilerinin istihdamına yönelik başvuruların 2 Ocak 2018’de başlayacağını açıkladı.

4 Aralık 2017 tarihi ve öncesinde taşeron firmalarında çalışan işçiler, kadroya geçmek üzere 2 Ocak 2018’den itibaren 10 gün içinde çalıştığı kuruma başvuracak. Şartları tutanların yazılı, sözlü, uygulama sınavlarına tabi tutulacağı ve başarılı olanların kadroya alınma işlemlerinin 2 Nisan 2018 tarihine kadar gerçekleşeceği açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında “Başvurular 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. İşçiler çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır” ifadelerini kullandı.

İşte Taşeron Kadro Detayları

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile taşeronların kadroya alınmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli açıklamalar yaptı.

  • Düzenleme 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.
  • Başvurular 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.
  • Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacak.
  • 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacak. Alt işveren işçilerinin 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlerine değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvurmaları gerekiyor. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerinin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak. İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacak. Bu işlemlerin ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edilecekler.

Evrak Verilmeyecek

Diğer yandan alt işveren işçilerinin çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmiyor. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecek. İşçiler, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacaklar. Bu sözleşme, işçiler açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacak, sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmeyecek. Ayrıca alt işveren şirketleri de sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamayacaklar. Alt işveren işçilerinin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacak.