Sosyal Koruma İstatistikleri Açıklandı

TÜİK, 2017 yılına ait sosyal koruma istatistiklerini açıkladı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, sosyal korumaya 382 milyar 639 milyon TL harcandı. 

Sosyal korumaya 382 milyar 639 milyon TL harcandı

Sosyal koruma harcaması 2017 yılında %13,7 artış göstererek 382 milyar 639 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,1’ini (375 milyar 531 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 185 milyar 36 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 103 milyar 77 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH’nin %12,3’ünü sosyal koruma harcamaları oluşturdu
 
Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2017 yılında %12,3 oldu.  Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %12,1 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %6 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,4 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının %9,1’i şartlı olarak verildi
 
Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %37,7 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu %29,4 ile engelli/malül yardımları ve %16,1 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.
 
Sosyal koruma yardımlarının %67,4’ü nakdi olarak verildi
 
Nakdi yardımlarda en büyük payı %72,7 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu %17,6 ile dul/yetim yardımları ve %3,2 ile işsizlik yardımları takip etti.
 
Sosyal koruma gelirlerinin %38,1’ini devlet katkıları oluşturdu
 
Sosyal koruma gelirlerinin %38,1’ini devlet katkıları, %28,9’unu işveren sosyal katkıları ve %26,3’ünü koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.
 
Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 13 milyon 260 bin kişi oldu
 
Ülkemizde sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı)  alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 898 bin iken, %2,8 artarak 2017 yılında 13 milyon 260 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 62 bin iken, 2017 yılında 12 milyon 416 bin kişiye ulaştı.