Rektörlükte Profesör Olma Şartı Kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce çıkarılan 703 numaralı KHK ile rektörlerin profesör unvanına sahip olma şartı kaldırıldı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan 703 nolu KHK ile Cumhurbaşkanı tarafından atanacak rektörlerin profesör olması şartı kaldırıldı.

“4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, 13. Madde’nin ilk paragrafında yer alan “Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır” ifadesinin yerine şu getirildi:”Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.”