Öğrenciler Kdkya Baş Vurarak Okul Bahçesindeki 50 Ağacın Kesileceği Projenin Değiştirilmesini Sağladılar

Çocuk katılım haklarını kullanarak Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran öğrenciler, okul bahçelerinde ek bina yapımı sürecinde birçok ağacın kesileceğini, söz konusu projenin ekolojik hususlar gözetilmeden hazırlandığını; dolayısıyla okullarında yeşil alanın kalmayacağını belirterek projenin değiştirilmesi talebinde bulundular.

Ankara’da bulunan bir okulda sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltıp eğitim kalitesinin artırılması amacıyla okul bahçesinin içerisine ek bina yapılacak olması nedeniyle okul bahçesinde bulunan birçok ağacın kesileceğini öğrenen öğrenciler, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıyarak ağaçların kesilmemesi için projenin değiştirilmesini istedi.

Öğrencilerin başvurularını inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara Valiliği yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Kamu Denetçiliği Kurumunun görüşmeleri neticesinde öğrencilerin sorunu, “sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı”nın güvence altına alınması ve doğanın korunması hususlarının önemi gözetilerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Kamu Denetçiliği Kurumuna gönderdiği cevabi yazısında; Projenin vaziyetinin planlandığı alanda mevcut olan yaklaşık 50 adet ağacın kesilmesi konusunda öğrenci, öğretmen ve velilerin başvuruları da dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapıldığını, projede değişiklik yapılmadan ve söz konusu endişelere yer vermeden ek binanın planlandığı alanda yer, yön mahal ve karakteristik unsurların yeniden ölçüldüğünü, çalışmaların baştan yapılarak vaziyet değişikliğine gidildiğini, sonuç olarak ağaçlara zarar vermeden çözüm bulunduğunu bildirdi.