Mazbatada 2007 kriteri

YSK’nin 2007 yılında mazbatasını alamadan yaşamını yitiren MHP’li vekille ilgili verdiği karara göre, seçilmek için mazbata değil, il seçim kurulunun ilanı yeterli.

AKP’nin İstanbul seçimlerine ilişkin itirazları sürerken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 2007 yılında verdiği bir karar dikkat çekti.

Avukat Sedat Vural, YSK’nin 27 Temmuz 2007 tarihli kararını paylaştı. Karara göre, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili seçiminde Mehmet Cihat Özönder MHP’den İstanbul 3 numaralı seçim çevresinde milletvekili seçildi. Ancak Özönder, 26 Temmuz 2007 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. MHP, Özönder’in vefat ettiği gün ve saat itibarıyla henüz milletvekili seçildiğine dair mazbatayı almadığı, itirazların sonuçlanmadığı, YSK tarafından kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de ilan edilmediği, yemin etmediğine dikkat çekerek, 4. sıra milletvekili adayının bir üst sıraya kaydırılmasını istedi. Ancak YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen birleştirme tutanaklarının incelenmesinden, Özönder’in milletvekili seçildiğinin anlaşıldığına dikkat çekti. YSK, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Her ne kadar, anılan tarihte milletvekili seçilen Mehmet Cihat Özönder’e 2839 sayılı yasanın 4125 sayılı yasa ile değişik 36. maddesi uyarınca bir tutanak verilmemiş ise de, anılan işlemin kurucu değil açıklayıcı olması sebebiyle bu husus neticeye etkili değildir. Özönder’in milletvekili seçildiği İstanbul İl Seçim Kurulu’nca tespit edilmiş olduğundan ve ölüm olayı da bu tarihten sonra gerçekleştiğinden, olayda 2839 sayılı yasanın 25. maddesi uyarınca işlem yapılması mümkün olmadığı gibi bu milletvekilliğinin bir başka parti adayınca kazanılması da söz konusu olamaz.”

Kaynak: Cumhuriyet