Mayıs 2018’de en fazla üretim ve teslimat linyitte

TÜİK, Katı Yakıtlar, Mayıs 2018 verilerini açıkladı. Buna göre en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, katı yakıtların 2018 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 111 bin 377 ton, linyitin(1) 6 milyon 491 bin 580 ton ve taşkömürü kokunun 375 bin 453 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 687 bin 330 ton, linyitin 6 milyon 624 bin 789 ton ve taşkömürü kokunun 460 bin 805 ton olarak gerçekleştiği görüldü.
Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) yüzde 4,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 81,5 iken linyitte yüzde 98 olarak hesaplandı.

Teslimat en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 50,2’si termik santrallere, yüzde 22,9’u kok tesislerine, yüzde 8,1’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 89,7’si termik santrallere ve yüzde 5,9’u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,5’i demir-çelik sanayine sevk edildi.