Eşler Arası İlişkinin Cinsel Sorunlara Etkisi

Psikiyatri Uzmanı Dr.Mustafa Güveli, evlilikte eşler arası münasebetin kalitesinin değerlendirilmesinde bir çok faktör dikkate alınması gerektiğini söyledi. Güveli, “Kültürel uyum, entellektüel denkli, ekonomik ve eğitimde denklik bunlardan yalnızca bazılarıdır. Ancak gözden karılmaması gereken bir durum vardır ki oda eşlerin cinsel hayatlarıdır. Sağlıklı bir cinsel hayat, her erkek ve kadının günlük yaşamı içinde önemli bir yerdedir. Ancak cinsel partnerler arasındaki yaşamın diğer alanlarındaki münasebet ilişki cinselliği de etkiler. Fakat genelde diğer etiolojik faktörlerle bağlantılıdır” dedi.

Türk toplumunda cinselliğin hala bir tabu olarak görüldüğünü anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr.Mustafa Güveli, “Cinsellik hakkında bilgi kaynakları (aile, diğer yetişkinler, arkadaşlar arası sohbet ve internet filmler vs gibi kaynaklardır) ön yargılı alışkanlıkların ve gerçek dışı beklentilerin yerleşmesine neden olabilir. Erken öğrenilmiş bu deneyimler, daha sonraki cinsel davranışı büyük ölçüde etkileyebilir. Yine sağlığa bağlı sorunlar, psikolojik hastalıklar, cinsel bilgiler konusunda yanlış inanışlara sahip olmak cinselliği olumsuz yönde etkiler.Tüm bunların dışında eşler arasındaki ilişkinin de sağlıklı cinsellik açısından önemi büyüktür” diye konuştu.

Psikiyatri Uzmanı Dr.Mustafa Güveli, cinselliği doğrudan etkileyen eşler arasındaki olumsuz davranışları ise şöyle sıraladı;

“Kızgınlık: Kızgınlık aktif ya da pasif olabilir. Eşe karşı duyulan düşmanlık; cinsel etkinlik öncesi baskı ve gerilim yaratılarak, cinsel etkinliği başlatmak için uygunsuz bir zaman seçilerek (özellikle eşi huzursuz edecek bir zaman), fiziksel veya psikolojik açıdan kendini eşine karşı itici göstererek (örneğin; temizliği önemsememe, fiziksel temastan kaçınma, başkaları varken aile üyeleri ya da eşe sözel saldırıda bulunma) veya eşin cinsel isteğini geçiştirmek için bahaneler bulunarak (örneğin; yorgunluktan yakınma, bedensel hastalık taklidi yapma, televizyon seyretme veya kitap okumayı tercih etme) ifade edilebilir.

Güven kaybı: Eşler,cinsel ya da diğer yönlerden yaptıkları herhangi bir şeyin kendilerine karşı koz olarak kullanılabileceğini düşünebilirler. Eşlerden birisinin istemediği bilinen cinsel etkinliklerde ısrarcı olmak da güven kaybına yol açabilir.

Güç çatışmaları: Bir çok tatminkar ilişki, eşlerden birinin kontrolün kendinde olmasını istemesiyle bozulur. Eşin isteklerine karşı pasif bir direnç gelişir. Güç kazanmak ya da sürdürmek için bazı yöntemler uygulanır. Bunlar, cinsel ihtiyaçlar karşılanmadığında tatili, parayı vb. kısıtlama tehditlerini, ilişkiyi ya da evliliği sonlandırma tehditlerini, ve eşe karşı saldırı veya intihar tehditlerini içerir.

Cinsel eşle cinsellik hakkında iletişim eksikliği: Neyin hoş olduğu konusundaki iletişim eksikliği sıklıkla gerçekdışı beklentilerin sonucudur. Bu şu şekilde açıklanabilir; “Gerçekten bana ilgi gösterseydin, benim neden hoşlandığımı bilirdin”. İstenenin ya da tercih edilenin eşler arasında konuşulmaması cinsel etkinlikte tatminsizliğe yol açar ve bu durum yıllarca devam edebilir. Bazı klinisyenler tarafından “düşünce okunması” olarak adlandırılan bu tarz bir iletişim sorunu, pek çok çiftin yaşamlarının diğer anlarında geliştirdikleri bir alışkanlıktır. Yaralanmaktan ya da diğer kişinin egosunu yaralamaktan korkan her birey partnerinin ne istediğine kendisi karar vermeye çalışır.

Cinsel kılavuz düşüncenin geliştirilmesi: Bu, cinsel davranış için özgül bir reçetenin olduğuna ve bunu adım adım izlemenin cinsel doyuma ulaştıracağına inanmaktır. Eşler, cinsel yaşamlarındaki tatminsizliğin sevişmenin doğru yolunu bilmediklerinden kaynaklandığına karar verirler.

Tüm bunların yanında bireysel psikolojik durumda cinselliği etkileyebilir. Kaygı bozuklukları, depresif ruh halleri gibi durumlar cinsel isteği azaltabilr ve buda zamanla eşler arsındaki mesafenin açılmasına hatta ciddi problemler yaşanmasına sebep olur. Bireysel sorunun çözülmesi için alınacak bireysel destek yanında eşlerin birlikte terapilere gitmesi de sorunun toparlanması ve çözülmesi için oldukça faydalı olacaktır.

Eğer eşler yaşlarına ve fizik durumlarına göre yeteri kadar cinsellik yaşamıyorlarsa; yani istek uyarılma ve orgazm konusunda sorunları varsa mutlaka profesyonel bir destekle bunu aşmaları gerekir. Aksi halde cinsel sorun ilişkinin tamamında ciddi yaralar açabilir ve bu da evlilik birlikteliğinin bozulmasına kadar gidebilecek olumsuz sonuçlar doğurabilir.”