Danıştay’dan Sevindiren Karar

Danıştay 15.Dairesi, bankaların müşterilerinden yıllık olarak aldığı hesap işletim ücretini iptal etti.

Bankaların müşterilerinden hesap işletim ücreti adı altında ücret kesmesine ilişkin düzenleme Danıştay tarafından iptal edildi. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 13. maddelerinin bazı hükümlerinin iptaline ilişkin BDDK aleyhinde Danıştay’a dava açtı. Danıştay 15. Dairesi, TÜSODER başvuru sonucunda incelediği tüketicilerden “hesap işletim ücreti” alınmasına yönelik uygulamanın iptaline oy birliğiyle karar verdi.

Danıştay tarafından vcerilen kararda, “hesap işletim ücreti” ile ilgili dava konusu yönetmelikte açık bir tanıma yer verilmediği ancak davalı BDDK’nin savunma dilekçesinde, “bu ücretin, hesabın işletilmesinden kaynaklanan bir ücret olarak hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden kaynaklanan masraflar” olarak tanımlandığı belirtildi. Verilen kararda, yönetmelikte, hesap işletim ücretinin, hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında tahakkuk ve tahsil edileceğinin vurgulandığı hatırlatıldı.

Söz konusu ücretin, hesap sayısı, hesabın tutarı, hesaptaki işlem sayısı gibi hususlar dikkate alınmaksızın sadece müşteri bazında alındığına dikkati çekilen kararda, davalı idarenin savunmasında belirtilen hususların “hesap işletim ücreti”nin dayanağı olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Kararda, şu değerlendirme yapıldı, “Açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulamayan ‘hesap işletim ücreti’ alınmasını öngören düzenleme, yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Kanun’un 4/3. maddesi ile bu konuda yerleşik yargı kararları çerçevesinde ücret, komisyon ve masrafların haklı, makul ve belgeli olması gerektiği kriterlerine aykırılık teşkil etmektedir.”