ALS, SMA, DMD, MS hastalarına müjde!

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi  (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin  tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit  edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının  problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis  araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi  bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri ile bu  hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin  belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri  uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

Söz konusu karara göre, 12 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri  başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak  belirlendi. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.